Om Ekblads

Runt fikabordet samlas alltifrån elektriker, vaktmästare till ekonomiansvarig och VD. Historier varvas med skratt och en och annan reflektion. Vi är ett företag med en personlig attityd och med en syn på att vårt arbete utförs extra bra då vi gör det som ett lag.

Om Ekblads finns det mycket att berätta. Med över 70 år i branschen har mycket hänt. Det startade (1939) som en byggfirma. Det praktiska kunnandet förfinades genom åren fram tills vi beslöt oss för att ta nästa steg till att fokusera på fastighetsförvaltning. Kärnan har vi burit med oss under åren och kanske är det lite därför som vi idag kan sitta runt fikabordet och dela våra erfarenheter med varandra.

Sju delar gör oss till Ekblads

Framförallt är det sju faktorer som tillsammans gör oss starka.

Vi finns i närheten. Med en armlängds avstånd har vi vårt kontor mitt emellan våra fastigheter. På så vis kan vi följa våra hyresgäster från dag till dag.

God lokalkännedom. I dubbel bemärkelse har vi koll både på det lokala utbudet av butiker, lokaler och bostäder. Samtidigt vi vet att det ställs helt olika krav på lokaler beroende på vad de ska användas till.

Vi har hemkänslan. Bostäder är av vital betydelse för en levande stadskärna. Därför har vi ett 70-tal lägenheter till uthyrning i Almen, Apeln, Apoteket och Astern.

Öppna för förändringar. Lokaler förändras, både under projekteringen och när de väl tagits i bruk. Nya behov kan uppstå. Vårt mål är att vara flexibla och lyhörda inför kundens ändrade förutsättningar.

Handlingskraft. Har vi kommit överens om ett projekt,
ser vi till att det blir förverkligat. På rätt sätt, i rätt tid.

Vardagsvänner. Vi vet att en nära relation med våra hyresgäster är viktigt för att vi ska kunna utvecklas tillsammans med behovet. Våra egna fastighetsskötare och elektriker löser små och stora problem omedelbart. Man skulle kunna se det lite som att vi är dina vardagsvänner.

Ansvarstagande. Vi bryr oss om människa och miljö och eftersträvar ett så bra samspel mellan dem som möjligt. Det gör vi med hållbara material, energieffektiva lösningar för ventilation och kyla, eget ansvar för el- och brandskydd samt med lösningar för god tillgänglighet.