För hyresgäster

Felanmälan

Här registrerar du felanmälan.

Akuta fel, tex vattenläcka, utanför kontorstid
Securitas jour, tel 010-470 51 84

Kräver inte det inträffade en omedelbar åtgärd ber vi er göra en felanmälan

Störningsjour

Du får aldrig föra så mycket oväsen att det stör dina grannar, det gäller alla tider på dygnet.
Efter kl 23.00 ska det vara tyst i lägenheterna.

Blir du störd ringer du Securitas 010-470 51 84

Utryckningskostnad debiteras den som orsakat störningen.

Inflyttning

Nycklar hämtas på vårt kontor efter överenskommelse med uthyrningsansvarig. Legitimation ska uppvisas.

Skötsel av lägenheten

Som hyresgäst ska man under hyrestiden vårda lägenheten väl. Man är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom eget vållande eller av någon som gästar lägenheten.

Tips

 • Var rädd om dina nycklar. Tappar du bort nycklar får du betala omläggning av cylinder.
 • Använd gärna sänggavel. Fettfläckar som annars uppkommer på väggar ses inte som normalt slitage. Det kan därför leda till ersättningsskyldighet motsvarande kostnaden för hel omtapetsering.
 • Använd inte självhäftande kabellister för att dölja dina sladdar. De är omöjliga att få bort utan att underliggande material skadas. Reparation efter dessa kabellister får hyresgästen betala vid avflyttning.
 • Sätt möbeltassar på möblerna. Ett enkelt sätt att förhindra onödiga repor i golvet.
 • Innan du borrar i väggar, tag kontakt med oss. Vi hjälper dig gärna med råd.
 • Borra eller spika aldrig i våtutrymmen, då skadar du tätskiktet.

Ordningsregler

 • Ställ inte ut soppåsar utanför lägenheten. Gå direkt till soprummet.
 • Grilla inte på balkongen och uteplatsen.
 • Förvara inga personliga ägodelar i trapphus eller andra gemensamma utrymmen.

Avflyttning

Uppsägning

Bostadskontraktet ska sägas upp skriftligt av samtliga som undertecknat det.
Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader.

Slutbesiktning

Vid avflyttning görs alltid en slutbesiktning. Tid för besiktningen bokar du själv genom att kontakta uthyrningsansvarig på Ekblads.

Lägenheten ska vara tömd och slutstädad vid besiktningen. Som avflyttande hyresgäst bör man närvara vid besiktningen för att få möjlighet att åtgärda eventuella brister.

Följande brister medför ersättningsskyldighet:

 • att det inte är fullgott städat
 • att lägenheten har skador som inte anses vara normalt slitage, t ex fettfläckar på väggar och skador efter självhäftande kabellister
 • att det fattas nycklar

Personuppgifter

Behandling av personuppgifter vid intresseanmälan/bostadsansökan

Uppgifterna som lämnas i intresseanmälan sparas så länge du väljer att hålla din anmälan aktiv.
Dina uppgifter används för att vi ska kunna göra en bedömning på om du kan godtas som hyresgäst, vilket innebär att vi kan komma att ta en kreditupplysning.

Behandling av personuppgifter vid tecknat hyresavtal

De personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du tecknar hyresavtal kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgästerna eller annat som hör till den löpande förvaltningen. Andra personuppgifter som inhämtas under hyresförhållandet kan också komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet.
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till organisation eller förening som hyresvärden är medlem i, samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning, t ex organisation av hyresgäster.