Välkommen till Ekblads

Från och med 3 september har P&E Fastighetspartner tagit över förvaltningen av fastigheterna belägna i Östra Centrum.

 

2018-08-23 Regio etablerar sig i Jönköping genom förvärv av Ekblads Fastigheter. Läs mer

 

Kunskapsområden