Bostäder

Vår ambition är att optimera våra fastigheter i centrum för att på bästa sätt få en dynamisk mix mellan arbetsplats, handel och bostad.

Vi vill skapa en stadskärna som alltid är full av liv. Genom att lägga bostäderna längre upp i våra fastigheter kan vi minska störningar och ljud från gatan nedanför. Placeringen på bostadsytorna gör att de kan gynnas av utsikten som på så vis skapas.

Vi ställer höga krav på att våra fastigheter ska kunna leva upp till en rad olika krav beroende på ändamålet.

Våra fastigheter med lägenheter

home Fastighetsbeteckning: Almen 6
build Byggår: År 1931 (stenbyggnad) År 2016 (träbyggnad)
vpn_key Antal lägenheter: 13
location_city Lägenhetsstorlekar: 1-3 rok
home Fastighetsbeteckning: Andelen 3
build Byggår: År 1959 tillbyggnad 1968
vpn_key Antal studentlägenheter: 38
location_city Lägenhetsstorlekar: 1 rok
home Fastighetsbeteckning: Ansvaret 2
build Byggår: År 1965
vpn_key Antal lägenheter: 4
location_city Lägenhetsstorlekar: 3-4 rok
home Fastighetsbeteckning: Apeln 44
build Byggår: År 2006-2007
vpn_key Antal lägenheter: 37
location_city Lägenhetsstorlekar: 2-5 rok
home Fastighetsbeteckning: Apoteket 6
build Byggår: År 1973 tillbyggnad 1977, 1980
vpn_key Antal lägenheter: 14
location_city Lägenhetsstorlekar: 1-3 rok
home Fastighetsbeteckning: Asken 2
build Byggår: 2013
vpn_key Antal lägenheter: 52
location_city Lägenhetsstorlekar: 1-5 rok
home Fastighetsbeteckning: Astern 11
build Byggår: År 1939 med tillbyggnad 1958
vpn_key Antal lägenheter: 19
location_city Lägenhetsstorlekar: 1-3 rok
home Fastighetsbeteckning: Peru 6
build Byggår: 2016
vpn_key Antal lägenheter: 21
vpn_key Antal studentlägenheter: 36
location_city Lägenhetsstorlekar: 1-4 rok