Kvalitet inte kvantitet

Ekblads är ett familjeägt fastighetsbolag som grundades 1939.
Vi tror på en långsiktig förvaltning, där kvalitet går före kvantitet.
Istället för att bygga stora volymer kvadratmeter har vi valt att
aktivt arbeta med vårt befintliga bestånd, alltid med kunden i centrum.

Vision

Ekblads Cityfastigheter i Jönköping AB har visionen att växa med betoning på kvalitet
istället för på volym. Även i fortsättningen tänker vi erbjuda attraktiva lokaler
i Jönköpings stadskärna med bra mix mellan kommersiella lokaler och bostäder.
En satsning på tillgänglighet och handikappanpassade lösningar medverkar till en
stadskärna som är öppen för alla. Vår önskan är också att i samarbete med våra
branschkollegor vara en positiv drivkraft i stadsutvecklingen och samhällsbyggandet.
Med rätt lokaler kan vi locka starka varumärken och företag till stadens
centrala delar. Ekblads Cityfastigheter i Jönköping ABs önskan är även att bidra
till en estetiskt tilltalande stadsmiljö som kan uppskattas över lång tid. Detta ska
göras genom samarbete med ledande arkitekter och val av kvalitetsmaterial. I vårt
långsiktiga perspektiv ingår även utveckling av hållbara lösningar kring energiförbrukning,
värme, ventilation och kyla.

Mission

Vi växer med våra kunder. Genom att förstå och stötta våra kunders verksamhet
kan vi skapa förutsättningar som gynnar deras utveckling och samtidigt bidrar
det till vår egen tillväxt. Då en stor del av våra hyresgäster är verksamma inom
den extremt snabbrörliga retailbranschen har vi kravet på oss att vara öppna och
flexibla för att snabbt kunna svara upp mot förändrade behov. Hög byggnadsstandard,
service med mervärden och rimliga hyror satt i relation till läget är tre
viktiga parametrar som ökar vår attraktionskraft.

Affärsidé

Ekblads Cityfastigheter i Jönköping AB har koncentrerat sitt bestånd till Jönköpings
östra centrum, utmed de bästa shoppingstråken. Vi vill vara innovativa för
att optimera användningen i våra fastigheter så att vi når optimal uthyrningsbar
yta. Därför utvecklar och anpassar vi lokalerna efter hyresgästers behov.