chevron_left chevron_right

Kv. Ansvaret 2

Nyligen om- och tillbyggd

Fastigheten förvärvades år 2000 och arbetet med att förädla den har pågått kontinuerligt. Fastigheten innehåller en mix av högkvalitativa lokaler och bostäder.

Den senaste om- och tillbyggnationen, vilken stod klar i oktober 2017, avsåg den östra delen. Likt den västra delen har man byggt på två våningar på befintlig byggnad. Den översta våningen i både det västra och östra ”tornet” utgörs av två exklusiva takvåningar med standard utöver det vanliga.

Förvärvad: År 2000
Uthyrningsbar yta: 8 358 m2 samt 56 P-platser
Ombyggnationer: År 2000, 2000-2015, 2015- 2017
Byggår: År 1965
Kyla: Fjärrkyla
Uppvärmning: Fjärrvärme