Astern

Astern 11 förvärvades av Ekblads 2001. Vid tillfället stod nästan två tredjedelar av fastighetens yta outhyrd, varför ett omfattande arbete inleddes med att effektivisera och förädla lokalerna. Projektet inbegrep en helt ny planlösning med nya attraktiva butiksentréer och skyltfönster i gatuplan samt renovering av kontorslokaler och bostäder vilka fick nya ytskikt. Samtidigt byttes också ventilation och annan teknisk utrustning ut – i sin helhet var projektet så omfattande att det kan jämföras med en nybyggnation.

Nya stråk stärker läget

2011 är ombyggnaden avslutad och så gott som hela ytan är uthyrd. Bland ankarhyresgästerna inom detaljhandeln märks en rad starka varumärken som InterSport, Dressmann, Carlings, BR Leksaker, Parelle och Monki.

Butikslokalerna sträcker sig utmed tre av citys viktigaste stråk – Östra Storgatan, Smedjegatan och Lantmätargränd. Utmed Smedjegatan har också nyskapats en butikslokal i källarplan om nästan 800 m² av ett före detta lager. Bjälklaget har sänkts så att förbipasserande får en inbjudande blick in i lokalerna och en stor glasad hiss ger full access för rörelsehindrade, rullstolsburna och kunder med barnvagnar. I framtiden förväntas just dessa lokaler få ett ännu starkare kommersiellt läge: det nya kommunikationsstråket från Länsmuseet, nybyggnaden av Atollen i förlängningen av Lantmätargränd och den redan etablerade H&M-butiken vid Lantmätargränd kommer att driva trafiken i butik.

På kontorssidan märks en rad namnkunniga hyresgäster som Adecco, Sigma och Framtiden – samtliga i nya fräscha lokaler. Under omstruktureringen renoverades även fastighetens hyresrätter som i dag omfattar 19 toppmoderna och välplanerade lägenheter.

Utveckling under 2011

Under verksamhetsåret påbörjades den sista etappen av omgestaltningen av fastighetens fasad ut mot Smedjegatan. Förändringarna berör gatuplanet och innebär att den sista sträckan från Parelle och västerut mot angränsande fastighet får nya skyltfönster och kompletteras med fasadglas. Glasytorna ger goda skyltmöjligheter för butiksinnehavarna, samtidigt som glasfasaden på ett effektfullt sätt speglar trähusbebyggelsen tvärsöver gatan. Butikslokalerna byggs just nu om med en liknande sänkning av bjälklaget som tidigare gjorts österut, och en av dem kommer att disponeras av salongen Hårfin. I anslutning till ombyggnationerna har också fastighetens kommunikationslösningar ut mot Smedjegatan förbättras. Bland annat har Framtiden fått en ny entré med en hisslösning som betjänar flera av hyresgästerna.

Under 2011 har fastigheten präglats av den rockad som ägt rum bland Ekblads detaljhandelskunder. Gina Tricot flyttade redan under 2010 till nya lokaler i Apoteket 6 – och deras lokaler i Astern övertogs under verksamhetsåret av Akademibokhandeln som tidigare huserat i Andelen 3. Akademibokhandelns lokaler har fått helt ny inredning och nya ytskikt och utgör ett utmärkt komplement i fastighetens butiksmix. LaVerne lämnade under året de nya lokalerna i källarplanet utmed Smedjegatan och förhandlingar med ny hyresgäst pågår.