Asken

Bo intill vattnet, mitt i stan

Mitt i centrum, intill Munksjöns nordöstra strand står helt nytt kvarter – Asken. Kvarteret är ett av tre som utgör projektet Atollen. Ett av Jönköpings stads största satsningar i modern tid.

Utformning och arkitektur

Den totala ytan i Atollen uppgår till 43000 m² varav Ekblads kvarteret Asken omfattar 5 500 m². Asken innehåller bostäder, butiker, kontor och restauranger. Tillsammans med övriga två kvarter kommer det innebära en förlängning av stadskärnan. På Atollen finns tillgång till omkring 400 parkeringsplatser.

Läget

Kvarteret Asken är centralt beläget i anslutning till Jönköpings östracentrum. I väster gränsar det till Munksjön och Bauers brygga med Magasinen och i öster till Museiparken och Länsmuseet. I Söder gränsar området till en bostadsbebyggelse samt i förlängningen det nybyggda kulturhuset Spira. Kvarteret Asken har det nordligaste läget i Atollen, med optimalt läge i förhållande till Ekblads existerande fastigheter.

Asken utgör en förlängning av Lantmätargränd och ligger därmed i anslutning
till Ekblads senaste nybyggnation – fastigheten Apeln 44. Utbyggnaden av Lantmätargränd förväntas skapa ett nytt attraktivt kommunikations- och shoppingstråk söderut. Fasaderna kommer att kläs med ljus sandsten av samma typ som använts på Apeln 44, vilket ger området ett sammanhållet uttryck. De två nedre våningsplanen  utgöras av handel och resterande våningar är vikta för kontor och bostäder. De inre delarna av kvarteret kommer att vara täckta med träpaneler och generösa glaspartier och i markplan finns två huvudtrapphus som leder upp till bostadsentréerna på tredje planet. En gård ger de boende en tyst och avskild utomhusyta som är skyddad från omvärldens brus.
Gården grönskas med träd och generösa planteringar; läget i väster ger kvällssol och en spektakulär utsikt över Munksjön.

Miljöklassad fastighet

Asken kommer att byggas som en miljöklassad fastighet, vilket innebär att såväl miljömässiga som sociala hållbarhetsaspekter (till exempel tillgänglighet, cykelparkeringar och andra praktiska lösningar) har tillgodosetts. Miljöklassningen omfattar varje del av processen, från arkitektens ritningar till materialval och byggentreprenörens arbetssätt. Stor vikt har också lagts vid energifrågan – energiförbrukningen i hyresrätterna är nästan i samma nivå som hos ett passivhus. Denna standard har dock av förklarliga skäl inte kunnat uppnås i butiks- och kontorsutrymmena.

Följ utvecklingen

Nyfiken på att veta mer om Atollenprojektet? På Atollens hemsida kan du följa arbetet dag för dag.