Apeln

Apeln 44 är Ekblads hittills största genomförda nybyggnadsprojekt och stod färdigt 2007. Fastigheten uppfördes på en tidigare brandhärjad tomt och Ekblads vann tävlingen om uppdraget i konkurrens med ett flertal välrenommerade aktörer. Smedjegatan har en grändliknande karaktär och kännetecknas av trähusbebyggelse med rötterna i 1600- och 1700-talen. Syftet med projektet var att återskapa stadsbilden och reparera en spricka i trähusbebyggelsen – samtidigt som kommersiella och samhälleliga intressen tillvaratogs. Projektet drevs i nära dialog med Jönköpings läns museum och de antikvariska ambitionerna belönades också med Jönköpings kommuns stadsbyggnadspris 2007. På tomten uppfördes sammanlagt fem hus; tre trähus som gränsar mot Smedjegatan och Lantmätargränd samt ytterligare ett trähus in mot gården. Fastigheten rundas av med ett högre stenhus i samtida arkitektur med fasaden ut mot lantmätargränd och länkar till kvarterets parkeringshus. Då denna fastighet inte omfattades av de antikvariska kraven valde arkitekterna att spela på kontrasterna mellan gammalt och nytt, högt och lågt.

Bo och leva i staden

Nybyggnationen av Apeln gav unika möjligheter att nyskapa efterlängtade hyresrätter i Jönköpings centrum. 37 lägenheter med olika karaktär har fördelats på de fem olika husen, alla med hög standard avseende teknik och material. En omsorgsfullt planerad, planterad och färgsatt innergård bidrar till en känsla av intimitet och avskildhet, mitt i staden. Också i detta avseende återkopplar det nya Apeln till en historisk tid där det var man både bodde och verkade i staden och livet pågick dygnet runt.

Utveckling under 2011

Fyra år efter invigningen finns flertalet av ankarhyresgästerna kvar i huset – bland annat Newhouse, Polarn o Pyret, Iems, Klockmaster och B Young. Under året har B Young även utökat sina lokaler till nästan det dubbla. I november 2011 öppnade också livsstilskedjan Hackett sin nya butik med mode för dam och herr.