Ansvaret

Ansvaret 2 förvärvades av Ekblads år 2000. Fastigheten, som är uppförd under 1960-talet, omfattade vid tillfället 7 200 m² varav 2 000 m² stod outhyrda efter ett misslyckat försök att öppna en galleria. Sedan dess har ett kontinuerligt arbete gjorts med att omdana fastigheten och förädla ytorna. Tidigare kommunikationsutrymmen om 450 m² har förvandlats till uthyrningsbar yta och butikslokalerna har gjorts mer attraktiva med hjälp av egna entréer ut mot Smedjegatan respektive Södra Strandgatan. Bland ankarhyresgästerna märks Team Sportia, Resia, The Body Shop, Kjell & Co samt tandläkarkedjan Smile.

Utveckling under 2011

Efter att Lundbergs färdigställt sin angränsande nya byggnad fick Ekblads under 2010 bygglov att bygga om byggnadens fjärde plan, samt att bygga till ett femte plan i de två ”torn” som karaktäriserar Ansvarets fasad mot söder och Munksjön. Arbetet inleddes under våren 2011 och innebär att tidigare teknik- och ventilationsutrymmen på plan fyra planerades om och effektiviserades. Resultatet är 130 m² ny kontorsyta samt ett fläktrum om 23 m². I samband med ombyggnaden försågs hela fastigheten också med det senaste inom ventilationsteknik samt fjärrvärme och -kyla. Kontorsytan omfattar även en generös takterrass, och hela våningen disponeras av Smile som hösten 2011 flyttade in i en andra etapp. De nya lokalerna används för personalutrymmen medan de ytor som togs i bruk på plan tre redan under 2010 rymmer själva tandläkarpraktiken.

I de två nybyggda tornen på femte våningen planeras för nya hyresrätter – en stor penthouselägenhet om 186 m² i det västra tornet samt två mindre lägenheter om respektive XX m² i det Östra. Byggnationen av det västra tornet förväntas vara avslutad lagom till årsskiftet 2011/2012. Tillbyggnaden av det östra tornet beräknas genomföras under 2012. Penthouselägenheten mot Väster skräddarsys för hyresgästen med genomgående exklusiva material och ståtar med en fantastisk utsikt i alla fyra väderstrecken samt en balkong om 60 m² i västerläge.

Insatser för miljö och hälsa

När fastigheten uppfördes på 1960-talet var det mycket vanligt med asbest i vissa byggelement. I samband med renoveringar i huset har därför dessa inslag avlägsnats, något som också sker i samband med den aktuella om- och tillbyggnaden. Byggnaden saneras också i sin helhet från PCB, en mjukgörare som var mycket vanligt använd i fogar. PCB-saneringen sker i hela fastigheten i samband med att samtliga fönster byts ut. Insatsen är en del i Ekblads långsiktiga hållbarhetsarbete och de nya fönstren kommer, vid sidan av det estetiska lyftet, också att innebära bättre energihushållning i fastigheten.