Almen

Almen 6 förvärvades av Ekblads 2008 och har ett strategiskt läge utmed två av dagens viktigaste kommersiella gångstråk – fastigheten gränsar både mot Östra Storgatan och mot Smedjegatan.

Almen består av två olika hus; en fyravånings stenbyggnad av modernare snitt mot Östra Storgatan och en nybyggd träbyggnad i två våningar
mot Smedjegatan. Mot Smedjegatan stod tidigare två trähus från 1700-talet, som efter noggranna undersökningar visade sig vara i sådant skick att rivning var oundviklig.  
En helt ny byggnad restes därför upp, som är säker att både bo och arbeta i. Träpanelen från 1700-tals byggnaderna spikades på den nya byggnaden, med samma 1700-tals spik som en gång satte upp fasaden på Smedjegatan. 

I samband med nybyggnationen blåstes stenhuset mot Smedjegatan ut, och genomgick en omfattande renovering. 

Nytt stråk i staden

En stor åtgärd i samband med renoveringen var öppnandet av en ny passage genom fastigheten. Besökarna kan nu gå genom stenhuset vid Östra Storgatan och ut på Smedjegatan via en mysig innergård med plats för. Den nya kommunikationen är en förlängning av Passagen i Lundbergs fastighet tvärsöver Smedjegatan och har därmed öppnat för ett gångstråk som löper ända bort till Magasinen och Östra Kajen vid Munksjön. Lösningen har skrivits in i Jönköpings kommuns framtidsvision för centrala Öster och kommer att innebära ett förändrat rörelsemönster i citykärnan.