Asken

Bo intill vattnet, mitt i stan.
Mitt i centrum, intill Munksjöns nordöstra kaj, har vi uppfört kv.Asken,vårt största nybyggnadsprojekt någonsin. Kvarteret är ett av tre som utgör Atollen projektet. En av Jönköpings stads största händelser i modern tid.

Design och arkitektur
Den totala ytan av Atollen uppgår till 43.000 m² varav Ekblad kvarter Asken innehåller 8 706². Kvarteret kommer att tillhandahålla bostäder, butiker och restauranger. Tillsammans med de andra två kvarteren innebär detta en förlängning av stadskärnan. På Atollen finns det även ett nybyggt parkeringshus med 400 platser.

Plats
Kvarteret är centralt beläget i östra delen av centrala Jönköping. I väster gränsar Munksjön och Bauers brygga och i öster gränsar Länsmuseet. I söder gränsar området till ett bostadsområde, och i förlängningen, det nybyggda kulturhuset Spira. Kvarter Asken har den nordligaste positionen på Atollen med optimal position i förhållande till Ekblads befintliga fastigheter.

Kvarteret är en förlängning av Lantmätargränd och är därmed relaterad
till Ekblads tidigare konstruktion – fastigheten Apeln 44 . Utbyggnad av Lantmätargränd förväntas skapa ett nytt kommunikationsmönster och ett attraktivt shoppingområde i söder. Fasaderna har täckts med ljus sandsten av samma typ som använts på Apeln 44, vilket ger området ett sammanhängande intryck. De två nedre våningarna kommer att bestå av butiker och resterande våningar är vigda för bostäder. De inre delarna av området är täckta med träpanel och generösa glasrutor. På bottenvåningen finns de två huvudsakliga trapphusen som leder upp till bostädernas ingångar på det andra planet. En innergård ger de boende en lugn och avskild uteplats som är skyddad från omvärldens buller.
En gård som kommer att grönska med träd och generösa planteringar; ställning i väst ger kvällssol och en spektakulär utsikt över Munksjön.

Miljöklassad fastighet
Kvarteret har byggts som en miljöcertifierad byggnad, vilket innebär att både miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekter (t.ex. tillgänglighet, cykelparkering och andra praktiska lösningar) har uppfyllts. Miljöklassningen täcker varje del av processen, från arkitektens ritningar för material till konstruktionen och entreprenörens bearbetning. Tonvikt har också lagts på energifrågan – energiförbrukningen i hyreslägenheter är nästan på samma nivå som för ett passivhus. Detta är en standard som av förklarliga skäl inte skulle kunna uppnås inom detaljhandeln och kontorsutrymmen.

Följ utvecklingen
Nyfiken på att veta mer om Atollen projektet? På Atollen hemsida kan du följa arbetet dag för dag.

Observera att hela fastigheten kommer att vara rökfri.
Planer och skisser är inte skalenliga. Kontakta oss för att få en skalenlig ritning.

 • Nr. Adress Rum Våning Storlek Planskiss Mån. hyra Ledig?
 • 200 Södra Strandgatan 18 A 1 2 38 m²
 • 201 Södra Strandgatan 18 A 4 2 88 m²
 • 202 Södra Strandgatan 18 A 3 2 77 m²
 • 203 Södra Strandgatan 18 B 1 2 38 m²
 • 204 Södra Strandgatan 18 B 3 2 77 m²
 • 205 Södra Strandgatan 18 B 4 2 84 m²
 • 206 Fiskargränd 2 D 1 2 38 m²
 • 207 Fiskargränd 2 D 4 2 86 m²
 • 208 Fiskargränd 2 D 4 2 86 m²
 • 209 Fiskargränd 2 A 2 2 73 m²
 • 210 Fiskargränd 2 A 2 2 62 m²
 • 211 Fiskargränd 2 A 2 2 43 m²
 • 212 Fiskargränd 2 B 1 2 38 m²
 • 213 Fiskargränd 2 B 4 2 87 m²
 • 214 Fiskargränd 2 B 4 2 86 m²
 • 215 Fiskargränd 2 C 2 2 53 m²
 • 216 Fiskargränd 2 C 2 2 67 m²
 • 300 Södra Strandgatan 18 A 2 3 56 m²
 • 301 Södra Strandgatan 18 A 4 3 88 m²
 • 302 Södra Strandgatan 18 A 3 3 77 m²
 • 303 Södra Strandgatan 18 B 2 3 56 m²
 • 304 Södra Strandgatan 18 B 3 3 77 m²
 • 305 Södra Strandgatan 18 B 4 3 84 m²
 • 306 Fiskargränd 2 D 2 3 56 m²
 • 307 Fiskargränd 2 D 4 3 86 m²
 • 308 Fiskargränd 2 D 4 3 86 m²
 • 309 Fiskargränd 2 A 3 3 98 m²
 • 310 Fiskargränd 2 A 2 3 62 m²
 • 311 Fiskargränd 2 A 4 3 83 m²
 • 312 Fiskargränd 2 B 2 3 56 m²
 • 313 Fiskargränd 2 B 4 3 87 m²
 • 314 Fiskargränd 2 B 4 3 86 m²
 • 315 Fiskargränd 2 C 3 3 71 m²
 • 316 Fiskargränd 2 C 2 3 67 m²
 • 400 Södra Strandgatan 18 B 2 4 56 m²
 • 401 Södra Strandgatan 18 B 5 4 129 m²
 • 402 Södra Strandgatan 18 B 4 4 86 m²
 • 403 Fiskargränd 2 D 2 4 56 m²
 • 404 Fiskargränd 2 D 4 4 86 m²
 • 405 Fiskargränd 2 D 4 4 86 m²
 • 406 Fiskargränd 2 A 2 4 67 m²
 • 407 Fiskargränd 2 A 2 4 62 m²
 • 408 Fiskargränd 2 A 4 4 83 m²
 • 500 Fiskargränd 2 A 2 5 67 m²
 • 501 Fiskargränd 2 A 2 5 62 m²
 • 502 Fiskargränd 2 A 4 5 83 m²
 • 600 Fiskargränd 2 A 2 6 67 m²
 • 601 Fiskargränd 2 A 2 6 62 m²
 • 602 Fiskargränd 2 A 4 6 83 m²
 • 700 Fiskargränd 2 A 2 7 67 m²
 • 701 Fiskargränd 2 A 2 7 62 m²
 • 702 Fiskargränd 2 A 4 7 83 m²