Boendefrågor

Avflyttning

Hyresavtalet sägs upp skriftligt av samtliga som undertecknat avtalet. Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader. 

Förbesiktning

Boka gärna tid för förbesiktning. Då kan du få information om eventuella brister och vad som ska vara åtgärdat inför slutbesiktningen.

Slutbesiktning

En tid för slutbesiktning bokar du själv genom att kontakta Jonna, jonna@ekblads.se eller 036-31 85 88.
Observera att lägenheten ska vara tömd och slutstädad vid besiktningen. Som hyresgäst blir du ersättningsskyldig om vi vid besiktningen upptäcker:

 • att det inte är fullgott städat
 • att lägenheten har skador som inte är normalt slitage (bl. a. fettfläckar på väggar och självhäftande kabellister)
 • att det fattas nycklar

Felanmälan

Detta gör du direkt här på vår hemsida, länk till detta finns i högerkanten.

Vid fel på garageportar kv. Apeln, skicka mail till ulf.svensson@jonkoping.se.

Vid akuta fel utanför kontorstid, ring Securitas journummer 010-470 51 84.

Låsöppning av lägenhet debiteras med 1000:-. Du måste kunna legitimera dig.

Inflyttning

Utlämning av nycklar:

Kontoret, Borgmästargränd 1 A, Jönköping 036-31 85 85
   

Personuppgifter

Behandling av personuppgifter vid intresseanmälan/bostadsansökan

Uppgifterna som lämnas i samband med en intresseanmälan sparas i max 180 dagar och tas därefter automatiskt bort från vårt system. Vill du ta bort de uppgifter du lämnat till oss innan denna period löpt ut kontaktar du oss och vi tar bort dina uppgifter från vårt system.
Uppgifterna används för att vi ska kunna göra en bedömning om du kan godtas som hyresgäst. Det innebär att vi kan vi komma att göra en kreditupplysning på dig.

Behandling av personuppgifter vid tecknat hyresavtal

De personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du tecknar hyresavtal kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgästerna och eller annat som hör till den löpande förvaltningen. Andra personuppgifter som inhämtas under hyresförhållandet kan också komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till organisation eller förening som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning, t.ex. organisation av hyresgäster

Skötsel av lägenheten

Som hyresgäst ska man under hyrestiden väl vårda lägenheten vårda lägenheten väl. Man är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom eget vållande eller av någon som gästar lägenheten.

Tips

 • Var rädd om dina nycklar. Slarvar du bort nycklar får du betala omläggning av cylinder.
 • Använd gärna sänggavel. Fettfläckar som annars uppkommer på väggar ses inte som normalt slitage. Det kan därför leda till ersättningsskyldighet motsvarande kostnaden för hel omtapetsering.
 • Använd inte självklistrande kabellister för att dölja dina sladdar. De är omöjliga att få bort utan att underliggande material skadas. Reparation efter dessa kabellister får hyresgästen betala vid avflyttning.
 • Sätt möbeltassar på möblerna. Ett enkelt sätt att förhindra onödiga repor i golvet.
 • Innan du borrar i väggar, tag kontakt med oss. Vi hjälper dig gärna med råd.
 • Borra eller spika aldrig i våtutrymmen, då skadar du tätskiktet.

Ordningsregler

 • Ställ inte ut soppåsar utanför lägenheten. Gå direkt till soprummet.
 • Grilla inte på balkongen och uteplatsen.
 • Förvara inga personliga ägodelar i trapphus eller andra gemensamma utrymmen.

Störningsjour

Blir du störd ringer du Securitas 010-470 51 84.

Utryckningskostnad kommer att debiteras på den som orsakat störningen.

Efter klockan 23:00 ska det vara tyst i lägenheterna.

Detta betyder inte att man får spela musik eller störa på övriga tider. Du får aldrig föra så mycket oväsen eller spela så hög musik att det drabbar omkringboende. Det gäller alla tider på dygnet.